Manual de usuario Bestron DBM400 Bread Maker

Manual de usuario para el dispositivo Bestron DBM400 Bread Maker

Manual de usuario Bestron DBM400 Bread Maker

Extractos de los contenidos

Resumen en la página de contenido no. 1

DBM400Gebruikershandleiding snelle broodbakmachineDeutschGebrauchsanweisung Schneller BrotbackautomatFrançaisMode d'emploi de machine à pain expresseEnglishUser’s instructions automatic breadmaking machineItalianoIstruzioni per l'uso macchina per paneEspañolManual del usuario panera automática super-rápidav 111216-07Nederlands

Resumen en la página de contenido no. 2

GebruikershandleidingNederlandsGefeliciteerd met de aankoop van deze broodbakautomaat. U kunt het begin van de baktijd instellen meteen timer waardoor het brood op ieder gewenst moment klaar is, en uw huis is vervuld van de heerlijkegeur van versgebakken brood.Veiligheidsvoorschriften - Algemeen• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en p

Resumen en la página de contenido no. 3

GebruikershandleidingVoordat u de automaat voor het eerst gebruikt, kunt u het beste eerst even de tijd nemen om dezegebruiksaanwijzing te bestuderen. Besteed speciale aandacht aan de volgende aanwijzingen.1. Haal uw nieuwe broodbakautomaat voorzichtig uit de verpakking en verwijder alleverpakkingsmaterialen.2. Verwijder eventueel stof dat tijdens het inpakken is ingesloten.3. Poets uw broodbakautomaat na met een vochtige doek. Houd in gedachten dat de bakvorm is voorzienvan een anti-aanbaklaa

Resumen en la página de contenido no. 4

Gebruikershandleiding14.15.Nederlands19.18. Figuur216.17. Bedieningspaneel14. Programmakeuzes15. Display16. SELECTIE-toets17. Timer-toetsen18. Korst kleur-toets19. START/STOP-toetsgebruik - DisplayHet display• geeft de geselecteerde stevigheid van de broodkorst weer• geeft het geselecteerde programmanummer weer• geeft de resterende tijd weer• geeft de temperatuur waarschuwing weer (zie hoofdstuk probleemoplossing)Toets “sélection/selectie” (16): Kiezen van het menuprogramma.Toets

Resumen en la página de contenido no. 5

Pâte/deeg (1:20)Voor het kneden van diverse degen. Geen bakfunctie. Haal het deeg uit het apparaat en vorm uwpizzadeeg of broodjes. Maak niet meer dan 900g deeg tegelijk.Cuisson/bakkenDeze instelling kan worden gebruikt om enkel te verhitten of om de baktijd te verlengen en komt onderandere van pas bij het maken van confiture. Bij selectie van dit programma is de minimale verlengingstijd10 minuten (0:10). De weergave telt in stappen van 1 minuut af. Wanneer het bakproces vroegtijdig moetworden

Resumen en la página de contenido no. 6

pas op een later tijdstip toe, bijvoorbeeld aan het eind van de 2e kneding. Als de 2e kneding bijna isafgelopen geeft de automaat een signaal, ten teken dat u de ingrediënten bij het deeg kunt voegen.NederlandsnGebruikershandleiding4. Druk de bakvorm stevig op zijn plaats. U hoort een klikgeluid, wanneer hij in zijn borging valt.5. Steek de stekker in het stopcontact. Het display aan de bovenzijde van het apparaat licht op. Hetdisplay geeft automatisch het 1e menu weer en een normale tijd. Bi

Resumen en la página de contenido no. 7

• bij het indrukken van elke willekeurige toets;• wanneer een programma afgelopen is;• wanneer de warmhoudfunctie afgelopen is;• tijdens de 2e kneedfase in bepaalde programma’s om u eraan te herinneren dat er nog bepaaldeingrediënten moeten worden toegevoegd (noten, chocolade et cetera).gebruik - Stroomonderbreking of -uitvalNa een stroomonderbreking van maximaal 10 minuten zal de broodbakmachine weer automatisch verderwerken. Bij een langere stroomuitval gaat het display weer terug

Resumen en la página de contenido no. 8

Gebruikershandleiding Nederlands • Reinig de buitenzijde van de broodbakautomaat alleen met een vochtige doek.• Vlekken aan de binnenkant van het deksel of in de luchtsleuven zijn alleen uiterlijke verschijnselenen ontstaan tijdens het bakproces. Zij hebben geen invloed op de werking van het apparaat. Poetsdeze vlekken na elk gebruik weg met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.• Poets de binnenzijde van de broodbakautomaat alleen schoon met een vochtige doek.• Om het deksel va

Resumen en la página de contenido no. 9

GebruikershandleidingDe importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op dezeapparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatischeigendom van de importeur.3. Elke aans

Resumen en la página de contenido no. 10

GebruikershandleidingReceptenNederlandsMaateenhedenml: g: TL: EL: mililitergramtheelepeleetlepelBasisreceptIngrediëntenEenheidGewicht: ca 900gInsteltijd: mogelijkGewichtWaterRoggemeelSuikerZoutGedroogde gist9mlgELTLgProgramma: 3Ingrediënten in bovenstaandevolgorde toevoegen.WitbroodIngrediëntenEenheidGewicht: ca 900gInsteltijd: niet mogelijk doorde toevoeging van melkMelkWitmeelBoter (zacht)SuikerZoutGedroogde gistmlggTLTLgProgramma: 1Ingrediënten in bovenstaandevolgorde toevoegen.Kruidenbro

Resumen en la página de contenido no. 11

Hartig hambroodIngrediëntenEenheidGewicht: ca 900gInsteltijd: mogelijkWaterZuurdesemRoggemeelWitmeelSuikerZoutGedroogde gistmlgggTLTLg32512030030118Toevoegen nasignaaltoon:Hamblokjesg160Programma: 3Ingrediënten in bovenstaandevolgorde toevoegen.DriegranenbroodIngrediëntenEenheidGewicht: ca 900gInsteltijd: niet mogelijk doortoevoeging van melk en eiMelkDikke zure melkEiBoter of margarineWitmeelKruidenzoutGedroogde gistmlELstukggTLg9001½14545036Toevoegen nasignaaltoon:LijnzaadTarwekorrelsZonne

Resumen en la página de contenido no. 12

GebruikershandleidingNederlandsBierbroodIngrediëntenEenheidGewicht: ca 900gInsteltijd: niet aan te radenWaterBierZuurdesem (vloeibaar)MoutsiroopWitmeelBoekweitmeelZemelenSesamzaadZoutGedroogde gistmlmlmlELgELELELTLgProgramma: 1Ingrediënten in bovenstaandevolgorde toevoegen.Rozijnenbrood met kaneelIngrediëntenEenheidGewicht: ca 900gInsteltijd: niet mogelijkMelkZachte boterWitmeelSuikerZoutKaneelGedroogde gistmlgggTLTLg240304306011½8Toevoegen nasignaaltoon: Rozijneng701351351351½49031½326Pro

Resumen en la página de contenido no. 13

GebrauchsanweisungWir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Brotbackautomaten. Sie können den Beginn der Backzeit mit einemTimer einstellen, wodurch das Brot zu jedem vom Ihnen gewünschten Zeitpunkt fertig ist und Ihr Haus mitdem herrlichen Duft frisch gebackenen Brots erfüllt.• Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.• Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.• Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder

Resumen en la página de contenido no. 14

Gebrauchsanweisungverwendung - Vor dem ersten GebrauchBevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, nehmen Sie sich zuerst kurz die Zeit, dieseBedienungsanleitung durchzulesen. Beachten Sie bitte besonders die folgenden Anweisungen.Deutsch1. Nehmen Sie Ihren neuen Brotbackautomaten vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Siesämtliches Verpackungsmaterial.2. Entfernen Sie eventuell vorhandenen Staub, der beim Einpacken eingeschlossen wurde.3. Reinigen Sie Ihren Brotbackautomaten anschlie

Resumen en la página de contenido no. 15

Gebrauchsanweisung14.15.Verwendung - Display und FunktionenDisplay:• zeigt die gewählte Stärke der Brotkruste an• zeigt die gewählte Programm Nummer an• zeigt die verbleibende Restzeit an• zeigt die Temperatur Warnung an (siehe Kapitel Problembehandlung).Taste “Sélection/selectie” (16): Zur Auswahl des MenuprogrammsTaste “Couleur croûte/korst kleur” (18) (Brotkursten Farbe): zur Einstellung der Brotkruste (hell, mittel,dunkel)Taste “Minuterie/timer”(17) (Zeitverzögerung

Resumen en la página de contenido no. 16

GebrauchsanweisungRapide/snel (Schnellbackprogramm) (1:34)Zum Backen in kürzerer Zeit sowie auch zum Backen von Broten. Mit diesem Programm könnengebackene Brote feuchter sein und eine festere Struktur haben. Die Wassertemperatur sollte 35 bis 45 °Cbetragen.Pâte/deeg (Teig) (1:20)Zum Kneten verschiedener Teigsorten. Keine Backfunktion. Nehmen Sie den fertig gekentenen Teig ausdem Gerät heraus und stellen Sie einen Pizzateig oder Brötchen her. Bereiten Sie nicht mehr als 900g Teiggleichzeit

Resumen en la página de contenido no. 17

GebrauchsanweisungGährungprozess ein.4. Drücken Sie die Backform fest auf ihren Platz. Es ertönt ein Klicken, wenn sie in ihre Sicherungeinrastet.5. Das Display an der Oberseite des Gerät leuchtet auf. Das Display zeigt automatisch das 1. Menü und einenormale Zeit an. Bei jedem Tastendruck ertönt ein Signalton.6. Wählen Sie ein Programm durch Drücken der Taste “Sélection/selectie” (16) aus.7. Drücken Sie die Taste zur Auswahl (18) der Farbe des Brotes oder zur Auswahl des schnel

Resumen en la página de contenido no. 18

Gebrauchsanweisung Sie können eine maximalen Startverzögerung von 13 Stunden einstellen in Schritten von 10 Minuten.Halten Sie die Taste “Minuterie/timer” gedrückt, damit die Zeit schneller weiterläuft.verwendung - SignaltonDer Signalton ertönt:• beim Drücken auf eine beliebgie Taste;• wenn ein Programm abgelaufen ist;• wenn die Warmhaltefunktion abgelaufen ist;• während der 2. Knetphase in bestimmten Programmen, um Sie daran zu erinnen, dass noch bestimmeZutaten hinzugefüg

Resumen en la página de contenido no. 19

GebrauchsanweisungReinigung und Wartung Deutsch • Ziehen Sie bei allen Reinigungsarbeiten am Gerät den Netzstecker.• Wachten Sie bis der Brotbackautomat vollständig abgekühlt ist• WICHTIG! Tauchen oder bespritzen Sie weder den Deckel noch das Gehäuse in Flüssikeiten oderWasser.• Reinigen Sie die Außenseite des Brotbackautomaten nur mit einem feuchten Tuch.• Flecken an der Innenseite des Deckels oder den Luftschlitzen sind nur äußerlich und entstehenwährend des Backvorgangs

Resumen en la página de contenido no. 20

Gebrauchsanweisung•Geräte liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer umwelt.Erkundigen Sie sich bei den Stadtverwaltungen nach dem richtigen Sammelpunkt in Ihrer Nähe.GArAntiebestiMMunGenDeutschDer Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60 monate Garantie abKaufdatum auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder materialfehlern entstanden sind.1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und material berechn

DEJA UN COMENTARIO