Manual de usuario AEG A72200GSW0 Freezer

Manual de usuario para el dispositivo AEG A72200GSW0 Freezer

Manual de usuario AEG A72200GSW0 Freezer

Extractos de los contenidos

Resumen en la página de contenido no. 1

A72200GSW0NLENFRDEVRIEZERFREEZERCONGÉLATEURGEFRIERGERÄTGEBRUIKSAANWIJZINGUSER MANUALNOTICE D'UTILISATIONBENUTZERINFORMATION2213856

Resumen en la página de contenido no. 2

2VOOR PERFECTE RESULTATENBedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpenom vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die hetleven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niethebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaalvan kunt profiteren.ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELENIn de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEGmooi te houden en perfect te laten f

Resumen en la página de contenido no. 3

Inhoud3INHOUD471010111214161619VeiligheidsinformatieNuttige aanwijzingen en tipsHet eerste gebruikDagelijks gebruikNuttige aanwijzingen en tipsOnderhoud en reinigingProblemen oplossenTechnische gegevensMontageHet milieuIn deze gebruiksaanwijzing worden devolgende symbolen gebruikt:Belangrijke informatie over uw persoonlijkeveiligheid en informatie over het voorkomenvan schade aan het apparaat.Algemene informatie en tipsMilieu-informatieWijzigingen voorbehouden

Resumen en la página de contenido no. 4

4VeiligheidsinformatieVEILIGHEIDSINFORMATIEIn het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het vanbelang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die hetapparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar d

Resumen en la página de contenido no. 5

Veiligheidsinformatie5Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van hetapparaat niet beschadigd zijn geraakt.Indien het koelcircuit beschadigd is:– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of eenelektrische schok veroorzake

Resumen en la página de contenido no. 6

6Veiligheidsinformatie• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.Onderhoud en reiniging• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik eenkunststof schraper.• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te

Resumen en la página de contenido no. 7

Nuttige aanwijzingen en tips7Bescherming van het milieuDit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuiten evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij hetnormale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaatmoet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan deachterkant

Resumen en la página de contenido no. 8

8Nuttige aanwijzingen en tips1.2.3.Steek de stekker in het stopcontact.Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is.Het alarm kan na een paar seconden afgaan.Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm.4. Als "dEMo" op het display verschijnt, staat het apparaat in de demonstratiestand. Zie'Problemen oplossen'.5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.Als de deur gedurende

Resumen en la página de contenido no. 9

Nuttige aanwijzingen en tips9Minute Minder-functieDeMinute Minder-functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een bepaalde tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moetafkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om zesnel te laten afkoelen.Om de functie aan te zetten:1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.Het Minute Minder indicatielampje knippert.De Timer toont gedurende

Resumen en la página de contenido no. 10

10Het eerste gebruik1.2.3.4.Druk op een willekeurige toets.De zoemer gaat uit.De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende eenaantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.Alarm bij open deurAls de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een akoestisch alarm. Het alarmvoor een geopende deur bestaat uit:• een knipperende alarmindicatie• een zoemer.A

Resumen en la página de contenido no. 11

Nuttige aanwijzingen en tips11des behalve de onderste mand die nodig is voor een goede luchtcirculatie. Het voedsel kanop alle legplateaus behalve het bovenste plateau tot 15 mm ver naar de deur uitsteken.In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallendan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder 'tijdsduur' is vermeld, moethet ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en danweer worden ingevroren (nadat het afg

Resumen en la página de contenido no. 12

12Onderhoud en reiniging• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteitin;• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevrorenen zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdichtzijn;• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm word

Resumen en la página de contenido no. 13

Onderhoud en reiniging13Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaatschoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van he

Resumen en la página de contenido no. 14

14Problemen oplossenWij adviseren u het apparaat enkele uren op dehoogste stand van de thermostaat te laten werkenzodat de bewaartemperatuur zo snel mogelijk bereikt wordt.LET OP!Gebruik nooit scherpe metalen hulpmiddelen omde rijp van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen raken. Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces teversnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren le

Resumen en la página de contenido no. 15

Problemen oplossenStoringDe compressor werkt continu.Mogelijke oorzaak15OplossingDe thermostaatknop staat misschien niet goed.Stel een hogere temperatuur in.De deur is niet goed gesloten.Zie 'De deur sluiten'.De deur is te vaak geopend.Laat de deur niet langer dan nodig openstaan.De temperatuur van het voedselis te hoog.Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u hetconserveert.La temperatura ambiente ètroppo alta.Verlaag de temperatuur in de kamer.De deur is niet goed gesloten.Zie

Resumen en la página de contenido no. 16

16Technische gegevensStoringMogelijke oorzaakDe deur is niet goed uitge- Het apparaat staat niet waterlijnd.pas.OplossingZie 'Waterpas zetten'.Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor ditmerk.De deur sluiten1.2.3.Maak de afdichtingen van de deur schoon.Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.TECHNISCHE GEGEVENSAfmetingHoogte1540 mmBreedte595 mmDi

Resumen en la página de contenido no. 17

MontageKlimaatklasse17OmgevingstemperatuurSN+10°C tot + 32°CN+16°C tot + 32°CST+16°C tot + 38°CT+16°C tot + 43°CAB20 mmHet apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaanworden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de luchtvrij kan circuleren aan de achterkant van de kast.Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten minste100 mm bedragen om optimale prestaties te ga

Resumen en la página de contenido no. 18

18MontageAfstandsstukken achterkantU vindt de twee afstandhouders in het zakje metde handleiding.Volg deze stappen om de afstandhouders te installeren:1. Draai de schroef los.2. Plaats de afstandhouder onder de schroef.3. Draai de afstandshouder in de juiste positie.4. Draai de schroeven opnieuw aan.2143Waterpas zettenZorg er voor dat, wanneer u het apparaat plaatst,het waterpas staat. Deze stand kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die aan devoorkant en onderkant van het apparaat b

Resumen en la página de contenido no. 19

Het milieu19• Schroef de onderste pen los en monteerdeze weer aan de tegenoverliggendekant.• Plaats de deur terug.• Zorg ervoor dat de rand van de deur parallel loopt met de rand van de bovenkant.21AB• Schroef de pen (A) los en monteer dezeweer aan de tegenoverliggende kant.• Verwijder de afdekking (B) en plaats hetaan de tegenoverliggende kant.• Schroef de onderste scharnieren vast.• Plaats de plint terug.• Zet het apparaat rechtop.• Bevestig de handgreep aan de anderekant en

Resumen en la página de contenido no. 20

20Het milieucontact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het producthebt gekocht.

DEJA UN COMENTARIO