Manual de usuario Bestron DFD20R Fondue

Manual de usuario para el dispositivo Bestron DFD20R Fondue

Manual de usuario Bestron DFD20R Fondue

Extractos de los contenidos

Resumen en la página de contenido no. 1

DFD20RHandleiding fonduesetDeutschGebrauchsanweisung Fondue setFrançaisMode d'emploi set fondueEnglishInstruction manual fondue setItalianoIstruzioni per l'uso fondutaEspañolManual del usuario de la fonduev 130910-08Nederlands

Resumen en la página de contenido no. 2

Handleiding• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen diedoor een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking, of gebrek aanervaring en kennis het apparaat niet veilig kunnen gebruiken, tenzij zeinstructies hebben gehad over het gebruik van het apparaat door eenpersoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.• Kind

Resumen en la página de contenido no. 3

HandleidingNederlandsgebruiken. U dient het apparaat in dit geval te laten repareren door eengekwalificeerde monteur.Veiligheidsvoorschriften - Gebruik• Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.• Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten.• Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond, op een plaatswaar het niet kan vallen.• Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht, werkblad of een tafelhangen.• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u het apparaat, het snoe

Resumen en la página de contenido no. 4

andere vloeistof.• Het toestel mag niet in werking worden gesteld door middel vaneen externe tijdschakelaar, of door een afzonderlijk systeem metafstandsbediening.Werking - AlgemeenHet apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijkedoeleinden, niet voor professioneel gebruik.87651. Onderstel2. Snoer met stekker3. Indicatielampje4. Thermostaat, aan/uit knop15. Verwarmingsplaat6. Fonduepan7. Geïsoleerde handvatten948. Anti-spatrand329. Vorkprikkers (8) Figuur 1Gebruik - Voor het eerste gebruik1

Resumen en la página de contenido no. 5

4. Draai de thermostaatknop in de gewenste stand. Het indicatielampje gaat aan. Dit indicatielampje geeftaan dat het verwarmingselement is ingeschakeld en de gewenste temperatuur nog niet is bereikt. Alshet indicatielampje uit gaat, dan is de gewenste temperatuur bereikt.5. Fondue de producten nu met behulp van de vorkprikkers.6. Zorg ervoor dat de producten voldoende gaar worden. Naargelang het formaat van de stukjes duurt dit 4-7 minuten.7. Zorg ervoor dat de vloeistof de juiste fonduetemper

Resumen en la página de contenido no. 6

HandleidingGarantiebepalingenNederlandsDe importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op dezeapparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatischeigendom van de im

Resumen en la página de contenido no. 7

Gebrauchsanweisung• Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch undbewahren Sie sie sorgfältig auf.• Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitungbeschrieben.• Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgangmit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen odergeistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohneAufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortlichePerson benutzen.

Resumen en la página de contenido no. 8

Gebrauchsanweisung• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mitWasser in Berührung kommen.• Bei Überhitzung schaltet sich der eingebaute Schmelzschutz ein. DieStromzufuhr wird unterbrochen und Sie können das Gerät dann nichtmehr verwenden. Lassen Sie das Gerät in einem solchen Fall von einemqualifizierten Monteur reparieren.Sicherheitsbestimmungen - VerwendungDeutsch• Benutzen Sie das Gerät nie im Freien.• Benutzen Sie das Gerät nie in feuchten Räume

Resumen en la página de contenido no. 9

• Entfernen oder bringen Sie den Anti-Spritzrand nicht an, wenn der Topfheiß ist.• Schütten Sie kein heißes Öl über die Heizplatte. Das kann zu Qualmund Geruchsbelästigung führen. Am Topf entlanglaufendes Öl läuft in dieRinne, die rund um die Heizplatte angebracht ist.• Nehmen Sie das Gerät nicht auf, wenn es ins Wasser gefallen ist. ZiehenSie sofort den Stecker aus der Steckdose. Benutzen Sie das Gerät nichtmehr.• Reinigen Sie das Gerät nach der Benutzung gründlich (sie

Resumen en la página de contenido no. 10

Gebrauchsanweisung• • • • Käsefondue: Gemüse, Brot, Fleisch und Fischstücke werden in geschmolzene Käse getaucht.Japanisches oder Chinesisches Fondue: Fleisch und Gemüse wird in heißer Bouillon gegart.Fisch Fondue: Fischstücke werden in einer Fischbouillon gegart.Schokoladen Fondue: Gebäck und Früchte werden in geschmolzene Schokolade getaucht. Legen Sie eine Tischdecke oder einen anderen Schutz unter das Fondue Set. Mit den mitgeliefertenFonduegabeln können Sie die Produkte i

Resumen en la página de contenido no. 11

GebrauchsanweisungTechnische DatenType: Leistung: Netzspannung: DFD20R1250 - 1500W220 - 240V ~ 50/60Hz • Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.• Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen Haushaltsabfall ab,sondern bei einem Sammelpunkt für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischerGeräte. Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder derVerpackung.• Die Materialien k

Resumen en la página de contenido no. 12

GebrauchsanweisungKundendienstSollte unerwartet eine Störung auftreten dann können Sie sich mit dem BESTRON-Kundendienst inVerbindung setzen:DEUTSCHLAND:SERVICE CENTER FRENZBESTRON SERVICEKleikstraße 94-9652134 HerzogenrathTel: 02406 97 999 15Fax: 02406 97 999 13E-mail: info@bestron-service.deInternet: www.bestron.comDeutschCE-KonformitätserklärungDieses Produkt entspricht auf dem Gebiet der Sicherheit den Bestimmungen der folgenden europäischenRichtlinien:• EMC-Richtlinie • Niedersp

Resumen en la página de contenido no. 13

Mode d’emploiConsignes de sécurité - Généralités• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans lemode d’emploi.• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avecdes capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, manquantd’expérience ou de connaissance; à moins qu’elles n’aient eu desinstructions et ne soient encadrées par des personnes

Resumen en la página de contenido no. 14

Mode d’emploiLe courant est coupé et vous ne pouvez plus utiliser l’appareil. Le caséchéant, il faut faire réparer l’appareil par un technicien qualifié.Consignes de sécurité - Pendant l’utilisationFrançais• N’utilisez jamais l’appareil à l’extérieur.• N’utilisez jamais l’appareil dans une pièce humide.• Installez l’appareil sur une surface plane et stable, à un endroit où il nerisque pas de tomber.• Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord du

Resumen en la página de contenido no. 15

Mode d’emploi• Nettoyez soigneusement l’appareil après l’utilisation (voir ‘Nettoyage etentretien’).• N’immergez jamais l’appareil, le cordon ni la fiche dans l’eau ou tout autreliquide.• Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un timer externe ou unetélécommande.Fonctionnement - GénéralitésL’appareil est destiné uniquement à l’utilisation domestique,et non à l’usage professionnel.87SupportCordon d’alimentation et fiche5Lampe témoinBouton de régla

Resumen en la página de contenido no. 16

Mode d’emploi3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Branchez la fiche. Lorsque le bouton de réglage de la température est tout à gauche, le set à fondueest éteint. Le témoin lumineux n’est pas allumé.Mettez le bouton de réglage de la température sur la position désirée. Le lampe témoin s’allume. Celampe témoin signale que la résistance thermique est enclenchée et en train de chauffer, latempérature désirée n’étant pas encore atteinte. Lorsque le témoin lumineux s’éteint, la tempéra

Resumen en la página de contenido no. 17

Mode d’emploi • Les matériaux peuvent être recyclés selon les indications. Votre collaboration au recyclage desappareils et/ou au retraitement des matériaux, sous quelle forme que ce soit, est une contributionprécieuse à la sauvegarde de notre environnement.• Les autorités de votre commune vous renseigneront sur le centre de collecte le plus proche.À compter de la date d’achat de cet appareil, l’importateur donne, aux conditions suivantes, 60 mois degarantie couvrant tous les

Resumen en la página de contenido no. 18

Instruction manualSafety instructions - General• Please read these instructions carefully, and retain them for futurereference.• Use this appliance solely in accordance with these instructions.• This appliance is not intended for use by persons (including children) withreduced physical,sensory or mental capabilities, or lack of experienceand knowledge, unless they have been given supervision or instructionconcerning use of the appliance by a person responsible for their safety.• Child

Resumen en la página de contenido no. 19

Instruction manual• Never use the appliance outdoors.• Never use the appliance in a humid room.• Place the appliance on a flat, stable surface where it cannot fall.• Never allow the power cord to hang over the edge of the draining board,worktop or table.• Make sure that your hands are dry before touching the appliance, powercord or plug.• Switch off the appliance and remove the plug from the wall socket in theevent of a malfunction during use, and before cleaning the appliance,fit

DEJA UN COMENTARIO